Ashara Ohbat 1441

Wednesday

NAME

PDF

AUDIO

NAME

PDF

AUDIO

Wednesday Complete Booklet
Zainab ko guma kab tha
Kya batae ki zainab ki kya
Lahfi wa Lahfi wa Lahfi
Fakam abahu hema
Ye to Mazlum ka matam hai
Jalwa numa bar masnade